Entrevista a una voluntaria de la "Socìetat Protectora d'animals de Mataró" (SPAM)