Whitepaper de la III Anàlisi científica del vincle entre persones i gats del 2016