Com es poden involucrar els nens en les tasques de cura d’un gat?

Les mascotes, per si mateixes, no fan els nens més responsables. En canvi, repartir les tasques relacionades amb la cura de l’animal de companyia és una eina educativa important que pot afavorir el desenvolupament del nen, potenciar-ne la seva paciència i autoestima i ajudar-lo a entendre i respectar que també altres individus tenen necessitats d’alimentació, cura i afecte.

En el repartiment de les tasques, el primer pas consisteix a confeccionar una llista de totes les coses que cal cobrir i en quin moment. La taula "Tasques en família per ajudar a tenir cura del teu gat" t’ajudarà a preparar aquest llistat.

Després, cal establir entre tots qui s’encarregarà de cadascuna d’aquestes tasques, tenint en compte que el nen les ha de poder fer de manera autònoma per poder sentir-se orgullós després dels seus èxits.

Un cop establertes les tasques, és important mostrar al nen la forma més adequada de realitzar-les, fins i tot dividint cada tasca en diferents parts més petites. Després, cal deixar que el nen repeteixi la tasca i tingui prou temps per equivocar-se i aprendre. Cal definir també des d’un bon començament què passa quan el nen realitza correctament les tasques que se li han assignat.

Descarrega: Com es poden involucrar els nens en les tasques de cura d’un gat?