Pot tornar a sentir afecte un gos després de ser abandonat?

El vincle afectiu que s’estableix entre un animal i un humà pot arribar a ser realment fort. Però, en alguns casos, aquesta relació pot trencar-se i, malauradament, acabar amb un animal abandonat.

T’has preguntat mai si un animal que ha estat abandonat pot tornar a confiar en l’ésser humà?

Un projecte de recerca científic confirma el que molts propietaris d’animals adoptats ja saben: els gossos poden tornar a crear vincles emocionals amb les persones tot i haver viscut durant un temps en un centre d’acollida d’animals abandonats.

Si tens un animal que va ser abandonat, només necessites observar el seu comportament per comprovar com n’ets, d’important, per a ell.

En projectes de recerca científics que estudien el vincle que uneix un gos amb el seu propietari es fa servir un protocol semblant a l’utilitzat per estudiar l’afecció dels nens petits envers les seves mares , conegut com a prova de la “situació estranya””. En aquesta prova, un gos, el seu propietari i un desconegut protagonitzen en una habitació diferents episodis de separació i de reunió amb l’objectiu d’estimular la conducta d’afecció del gos envers el seu propietari, a més de detectar la diferència del comportament del gos envers el desconegut.

Estudi realitzat a Hongria

En un projecte de recerca portat a terme a Hongria, un grup de gossos abandonats van tenir contacte amb una mateixa persona durant tres trobades de 10 minuts cadascuna en dies consecutius. En cada trobada, la persona va passejar el gos amb corretja, va parlar amb ell, va acaronar-lo, va jugar-hi i va repassar exercicis d’educació senzills, com ara fer que s’assegués.

Després d’aquests tres dies, els gossos van ser exposats a la prova de la “situació estranya”, on la persona que va interactuar amb ells durant 30 minuts en total va fer el rol de propietari. Quina va ser la resposta dels gossos? Van reaccionar com si es tractés de la seva figura de referència i van preferir-lo al desconegut que va entrar i sortir de l’habitació.

Conclusions de l’estudi

La conclusió de l’estudi és que no només els cadells de poques setmanes poden crear vincles amb les persones: els gossos adults també en poden crear, i encara més si es troben en una situació en què no poden crear relacions afectives amb les persones durant molt de temps, com ara si viuen en un centre d’acollida. Aquests gossos poden crear vincles emocionals fins i tot després d’un contacte social molt curt amb una mateixa persona.

És cert que la tendència a crear nous vincles afectius pot veure’s afectada pel nivell de socialització del gos envers les persones en general; tot i així, hi ha molts gossos que viuen en refugis que estan desitjant tornar a sentir afecte i només tu pots donar-los una segona oportunitat.

Bibliografia consultada

Topál, J., Miklósi, A., Csányi, V., Dóka, A., 1998. Attachment behavior in dogs (Canis familiaris): a new application of Ainsworth’s (1969) Strange Situation Test. Journal of Comparative Psychology 112(3), 219-229.

Gácsi, M., Topál, J., Miklósi, A., Dóka, A., Csányi, V., 2001. Attachment behavior of adult dogs (Canis familiaris) living at rescue centers: forming new bonds. Journal of Comparative Psychology 115(4), 423-431.